Değerlerimiz

Değerlerimiz


TECRÜBE VE ODAK
Kollektif tecrübemizi en iyi kullanabilme yolunun ana faaliyet alanımıza odaklanmada yattığına inanmaktayız. Uzmanlığımız bu sayede verimliliğe dönüşmekte, ve buna bağlı olarakta belirli bir performans için gerekli çabayı etkilemektedir. Verimlilik sayesine toplam giderler düşürülmekte ve sonuç olarak maliyet avantajımıza yansımaktadır.

KİŞİSEL YAKLAŞIM
Bizim için iş yapmanın en önemli kısımlarından birisi çalıştığımız kurumlar ile yakın ilişkide bulunmaktır. Bunu yaparak muhatap olarak değil iş /mesai arkdaşı olarak görülmeyi ümit ediyoruz. Bu şekilde bilgi akışının daha rahat olacağını ve buna bağlı olarak sorunlara daha hızlı çözülmler üretilebilineceğine ve hatta sorunların öngörülerek oluşmaması için önleyici faaliyetlerde bulunmamızı sağlayacağına inanmaktayız.

SÜREKLİLİK
Globichem'in iş anlayışı “büyük vurgunu yapmak” değil, uzun süre devam eden iş ilişkileri kurmaktır. Kurulan iş ortaklağında müşterilerimizin veya üreticilerin bünyesinde çalışan bir departman olarak görülmeyi tercih etmekteyiz. Güvenilir danışmanlar olarak iş ortaklarımızın çıkarlarını ön planda tutmak için elimizden geleni yapmaktayız.